22nd April 2024
22nd April 2024
News / Exams / UGC NET 2022 Paper Leak: UGC refused the allegations of history Paper leak

5 thoughts on “UGC NET 2022 Paper Leak: UGC refused the allegations of history Paper leak

  1. एवढ्या मोठ्या परीक्षेचे पेपर लीक होणे म्हणजे खूपच निंदनीय बाब आहे कारण ह्या परीक्षेचे महत्व खूप आहे कारण ही परीक्षा पास होऊन सहायक प्राध्यापक म्हणून नोकरी मिळते पी एच डी करण्यास प्रवेश मिळतो NTA ने परीक्षेची जबाबदारी घेतली आहे मग तशी पार पाडावी नाहीतर कोणत्याच विद्यार्थ्यांचा UGC NET या परीक्षेवर विश्वास राहणार नाही आधीच बेरोजगारांची फैाज काही कमी नाही त्यात असे प्रकार घडत असतील तर या परीक्षा प्रणालीचा मी जाहीर निषेध करतो
    प्रा.सागर अशोक पोतदार

  2. Exam phir se honi chahiye sare candidates ki jinka history paper tha second sift m it is truly bad for the every student.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *